چهارشنبه 15 آذر 1402
EN

دفتر حج و زیارت استان

مدیریت حج و زیارت استان لرستان

آ درس : خرم آباد بالاتر ازمیدان 22بهمن بلوار حج جنب دفتر آموزش وپژوهش استانداری  (مدیریت حج و زیارت استان لرستان)

 

تلفن تماس : 06633239392.... دورنویس 06633239391

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

تصویر

1

سید حمید مصطفایی

مدیر حج و زیارت استان لرستان

33239392