ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399
EN

دفتر حج و زیارت استان

مدیریت حج و زیارت استان لرستان

آ درس : خرم آباد بالاتر ازمیدان 22بهمن بلوار حج جنب دفتر آموزش وپژوهش استانداری  (مدیریت حج و زیارت استان لرستان)

تلفن تماس : 06633239392.... دورنویس 06633239391

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

تصویر

1

دکترمحمد خسروی

مدیر حج و زیارت استان لرستان

33239392