سازمان حج و زیارت استان لرستان

تاریخ: 30 دی 1397

انتصاب جدید در مدیریت حج و زیارت استان لرستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت حج و زیارت استان لرستان ، بنا بر پیشنهاد آقای دکتر محمد خسروی مدیر حج و زیارت استان و موافقت مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت  آقای مهدی کائیدی به عنوان مسئول حراست مدیریت حج و زیارت استان لرستان منصوب و از زحمات آقای مصطفایی تقدیر به عمل آمد 

گفتنی است آقای مصطفایی مسئول سابق حراست مدیریت حج و زیارت استان لرستان به عنوان مدیر حج و زیارت استان ایلام منصوب شدند